Werkwijze

IkZitopZuid werkt aan gerichte businesscases rondom ‘business development’, ‘gebiedsontwikkeling’ en ‘menselijk kaptiaal’. Dit doen wij samen met onze coalitiepartners: ondernemers, onderwijs en overheden. Tegelijkertijd werken we aan een overkoepelend ruimtelijk economisch toekomstperspectief voor regio Rotterdam-Zuid.

Voor ondernemingen is het investeren  in hun vestigingsklimaat geen primair doel. Door een businesscase wordt inzichtelijk waarin de meerwaarde ligt.

De businesscase-benadering:

  • creeert meerwaarde: resultaten zijn meer dan de som der delen
  • erkent eigenbelang van stakeholders en investeerders
  • zorgt voor onderling commitment
  • garandeert duurzaam Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, juist door de zakelijke benadering

Kijk hier voor alle lopende initiatieven van IkZitopZuid.

Door u aan te sluiten als Partner van IkZitopZuid kunt u actief deelnemen aan onze businesscases en/of zelf businesscases aandragen. Lees hier hoe ook u Partner kunt worden van IkZitopZuid.