Voor en door wie

IkZitopZuid (IZoZ) is een privaat initiatief van ondernemende mensen die zich sterk maken voor de verbetering van het vestigingsklimaat en de sociaal economische positie van Rotterdam-Zuid.

IZoZ is van mening dat duurzame stedelijke vernieuwing alleen kan plaatsvinden vanuit een sterk economisch perspectief. Bedrijven maken een wezenlijk onderdeel uit van Zuid en zijn de motor voor de economie en werkgelegenheid. IZoZ streeft daarom naar een open samenwerking vanuit gedeeld belang bij een sterke en vitale regio. Iedereen met belang hierbij, privaat en publiek, kan zich aansluiten bij het netwerk.